Eduroma

Magyarországi tanulmányút

Az EDU Roma projekt részeként április 12-én és 13-án az Obrtnička škola Koprivnica filmkészítési tananyagon alapuló órákat látogató diákjai, akik a filmet készítik, magyarországi tanulmányúton vettek részt Iva Horvat professzor és Slavko Franjo professzor, valamint a projekt szakmai koordinátora, Maja Holek kíséretében.  Az utazás részeként ellátogattak egy nagykozári filmstúdióba, ahol megnézték, hogyan néz ki egy …

Magyarországi tanulmányút Read More »

Sikeres tematikus konferencia

Az EDU Roma projekt keretében a magyar partner, a Láthatár Közhasznú Egyesület tematikus konferenciát szervezett 2022. február 23-án Pécsen. Az eredeti terv szerint az esemény projektnyitó konferenciaként került volna megrendezésre 2021 januárjában vagy februárjában, de a Covid-19 helyzet miatt tematikus konferenciára módosítottuk.

4. Modul

A diákok a gyakorlatban alkalmazzák a modulok során tanultakat, hogy elkészítsék a saját filmjüket.

3. modul

Ez a modul lehetőséget biztosít a diákok számára, hogy kísérletezzenek és felfedezzék az esztétikai és szakmai céljaikat, mivel az első naptól fogva azonnal elkezdenek forgatni.

2. modul

A modul keretében a diákok olyan ismereteket és készségeket sajátítanak el, amelyek segítségével elemezni tudják fontos filmalkotások jeleneteit és a megszerzett tudást alkalmazni is tudják a filmkészítés alapjaival kapcsolatban a történelmi anyagok kritikai vizsgálatán keresztül.

Megtartották a tantervfejlesztés második workshopját

2021. január 1-je óta a Pučko otvoreno učilište Koprivnica végrehajtja az „Oktatásfejlesztés a romák megértéséért” vagy mozaikszóval az EDU Roma projektet, amelyet az Interreg V-A Együttműködési Program Magyarország – Horvátország jóváhagyott.

1. Modul 

A modul segítségével a diákok megtanulják, hogyan írjanak jól felépített történeteket életteli, megnyerő karakterekkel.