2. modul

Vágás és filmforgatás

A vágás és filmforgatás tananyag áttekintése

A modul keretében a diákok olyan ismereteket és készségeket sajátítanak el, amelyek segítségével elemezni tudják fontos filmalkotások jeleneteit és a megszerzett tudást alkalmazni is tudják a filmkészítés alapjaival kapcsolatban a történelmi anyagok kritikai vizsgálatán keresztül. A modul elméleti és gyakorlati alkalmazása lehetővé teszi egy olyan képi világ kialakítását, ami sokszínű gondolatokvilágot és elképzeléseket ölel fel és különböző kamerák és vágási technikák felhasználásával jön létre.

  A modul célja koncentrált tudásanyag és egyértelmű értelmezés átadása a diákoknak a vágói képességekről, beleértve a dialógusszerkesztést, jelenetátmenetet, tér- és időérzékelést, tempót, hangeffektusokat, grafikát, kép és zene összehangolását és hangulatváltásokat. A vizuális történetmesélés lényegét fedezzük fel és elemezzük különféle médiaalkalmazásokon belül, bemutatva, hogy mennyire fontos teljesen kidolgozni egy ötletet képek segítségével. A workshopok a videóvágás és filmforgatás folyamatát fedik le egy teljes médiaprojekt létrehozásán keresztül. 

Workshopok és csoportfoglalkozások sorozatán keresztül fedezzük fel a vágói képességek minden aspektusát, beleértve a dialógusszerkesztést, jelenetátmenetet, tér- és időérzékelést, tempót, hangeffektusokat, grafikát, kép és zene összehangolását és hangulatváltásokat. A workshopsorozat második szakaszában a mozgókép-forgatás folyamatáról szóló ismereteket fejlesztjük. 

Modulszerkezet és tananyag

1.Az egész több, mint a részek összessége A workshop keretében a diákok az egymásról szerzett tudásukat és benyomásaikat, valamint az egyéni sajátosságaikat vizsgálják, figyelembe véve, hogy az egyén és annak tulajdonságai mennyire fontosak a csoport értékeinek szempontjából.
2.A kép jelentése és a képek egymás mellé helyezése A workshop keretében a diákok jelentős filmalkotások jeleneteit elemzik és a megszerzett tudásukat egy díjnyertes film musztereinek vágásával helyezik át a gyakorlatba. Ez a workshop a vágás elméletének mélyreható vizsgálata és a célja a vágás művészetének minél alaposabb megismerése. A mozgókép-vágás elméletének elemzése történelmi és kortárs filmek, valamint a Kulesov-hatás segítségével történik. 
3.Vágás I A workshopon a diákok megismerkednek a vágás alapjaihoz kapcsolódó fogalmakkal és esztétikai szempontokkal, valamint a vágó, mint történetmesélő szerepével. Vágói készségeket sajátítanak el, beleértve a párbeszédszerkesztést, jelenetváltást, tér- és időérzékelést, tempót, hanghatásokat, grafikát, kép és zene összeillesztését és hangulatváltásokat.
4.Vágás IIEz a workshop narratív fejlesztési és finomítási vágási technikákat vonultat fel, melyekkel befolyásolhatjuk a nézők érzelmeit. A diákok tanulnak a kép, hang és előadás irányításáról, a történet tartalmának, hangulatának, ütemezésének alakításáról. Szerkesztőként a diákok dolgoznak a narratív ívvel, szerkesztési ütemekkel, szerkezettel és képi-hangi folytonossággal. A workshop sikeres elvégzése felkészíti a diákokat egy történetorientált szerkesztési/vágási projekt megvalósítására.
5.Documentary editingEzen a workshopon a diákok a dokumentumfilm készítésben használt vágási technikákat sajátítják el, miközben megszerkesztenek és befejeznek egy non-fikciós rövidfilmet. Megismerkednek a vágáshoz kapcsolódó esztétikai és gyakorlati szempontokkal, valamint a hosszútávú projektekhez szükséges műszaki és médiakezelési alapokkal.
6.Digitális vágásEzen a workshopon a diákok megismerik a vágás szakkifejezéseit és elméletét, majd az elméleti tudást egy digitális szerkesztőprogram segítségével ültetik át a gyakorlatba. Az aktív részvételt igénylő folyamat nélkülözhetetlen képességeket és a vágáshoz kapcsolódó jó gyakorlatokat mutat be és segít megérteni és értékelni a vágás jelentőségét a történetmesélés folyamatában.  A diákok szervezési és munkafolyamat-tervezési képességeket fedeznek fel és alkalmaznak az eszközkezelés, jelenetbeágyazás, kompozíció, file-ok importálása/exportálása valamint az időbeosztás és projektmenedzsment egyéb szempontjai terén. 
7.Haladó videóA vizuális történetmesélés lényegét fedezzük fel különféle médiaalkalmazásokon belül, bemutatva, hogy mennyire fontos teljesen kidolgozni egy ötletet képek segítségével. Az utómunka teljes folyamatát vizsgáljuk különös hangsúlyt fektetve a színkorrekcióra, mint művészeti alkotásra, mint a közönség elérésének újabb eszközére. A diákok alaposan tanulmányozzák a képek sorrendjének kialakítását és elemzik a történet következetességét. Megtanulják beépíteni a vizuális effekteket (VFX) – színkorrekciót, eszközkezelést és szakszókincset a vizuális történetmesélésbe. A gyakorlatban is alkalmazzák őket egy digitális videóanyag elkészítésében, olyan technikai képességek felhasználásával, melyek javítják az alkotás minőségét és demonstrálják a hatékony történetmesélést. 
8.Filmkészítés IEz a workshop a filmkészítési eszközöket és technikákat mutatja be és a folyamat technikai részével ismerteti meg a diákokat. Komoly hangsúlyt fektetünk a kamerakezelésre, objektívekre, filmszalagokra, szűrőkre, világításra és fénymérésre, valamint az operatőri munkára művészeti és esztétikai szempontból. A világításhoz, expozícióhoz, kameraállásokhoz és jelenetbeállításokhoz kapcsolódó tényezőket is figyelembe vesszük. Rávezetjük a diákokat arra, hogy ezek a technikai szempontok – kiegészítve a művészi munkát – hogyan szolgálják a történetet, érzelmeket és jelentést társítva hozzá.  
9.Filmkészítés IIA workshop elmélyíti a diákok ismereteit arról, hogy hogyan kezeljék a filmkészítési folyamat esztétikai szempontjait a lehető legjobban, és hogyan hozzanak rendezői döntéseket az előkészítés, illetve a forgatás során. A diákok tanulmányozzák a színelmélet alapjait, a látványtervezést (díszletépítés, jelmezek, színskála, vizuális stílus és megjelenés). Kiemelt figyelmet kapnak az érzelmek, melyek egy-egy képhez társíthatók, illetve a diákok rendezői víziója. Megtanulják, hogyan dolgozzanak együtt színészekkel és civilekkel és hogyan állítsák be úgy a jeleneteket, hogy a színészek, a tér és a kamerák összhangban legyenek. Megismerkednek a forgatás előkészítésével, a forgatókönyv, diszpozíciós terv és forgatási terv összeállításával. Elsajátíthatják, hogy hogyan viselkedjenek a forgatáson, hogyan irányítsák, instruálják és vonják be az elképzeléseikbe a stábot. 
10.Gyakorlat I Ez a workshop a mozgókép-forgatás folyamatáról szóló ismereteket fejleszti.  
11.Gyakorlat IIEz a workshop a mozgókép-forgatás folyamatáról szóló ismereteket fejleszti.
12.Gyakorlat III Ez a workshop a mozgókép-forgatás folyamatáról szóló ismereteket fejleszti.

Folyamatos elemek 

  • játékfilmek és televíziós darabok forgatókönyvének elemzése
  • csoportfoglalkozások keretében filmek vetítése és elemzése olyan oktatók vezetésével, akik egy forgatókönyvíró szempontjából elemzik az alkotásokat 
  • csapatépítő és csoportösszetartást fejlesztő feladatok és játékok

Értékelés

Ónértékelés. A diákok fejlődését írásbeli önértékelések segítségével kísérjük figyelemmel, amiket oktatói visszajelzések és értékelések egészítenek ki.