A projektről

Program prioritás:
4. prioritás – Oktatás

Program komponens:
4.1.2. Együttműködés az iskola előtti, általános és középszintű oktatás, valamint felnőttoktatás terén.

Projekt időtartama:
2021.01.01. – 2022.06.30.

Teljes költségvetés:
248.340,38 EUR

EU támogatás:
211.089,31 EUR

Az EDU Roma projekt missziója,
hogy innovatív módon segítse a roma közösséget a határ mindkét oldalán a többségi társadalommal való együttélés nehézségeinek megoldásában és megkönnyítse a roma gyerekek számára az oktatási rendszerbe való belépést.

A projekt eredményei

1.

Filmkészítési tananyag és oktatói kézikönyv kidolgozása roma gyerekek oktatásához.

2.

Roma gyerekek oktatása a határ mindkét oldalán.

3.

Videóanyag a roma életmódról és életkörülményekről a határ mindkét oldalán.

4.

Hivatalos projekt weboldal.

5.

A POU Koprivnica udvarának átalakítása, hogy stúdióként alkalmas legyen a videóanyag elkészítésére és levetítésére, illetve filmek bemutatására a Roma Filmnap keretében.

6.

Roma gyerekek határon átnyúló együttműködése a tapasztalatcserét szolgáló 2 tanulmányút és 2 workshop segítségével.

TANANYAG

1. Modul – oldal 1
2. Modul – oldal 32
3. Modul – oldal 52
4. Modul – oldal 65

KÉZIKÖNYV

Tevékenységek

"Train the trainers" Trénerek képzése projekt tevékenység

Az INTERREG V-A Együttműködési Program Magyarország – Horvátország 2014-2020 „EDU Roma” projektje keretében 2021. november 29-én a POU Koprivnicában tartottunk „Trénerek képzése" címmel workshopot.

Sikeres tematikus konferencia

Az EDU Roma projekt keretében a magyar partner, a Láthatár Közhasznú Egyesület tematikus konferenciát szervezett 2022. február 23-án Pécsen. Az eredeti terv szerint az esemény projektnyitó konferenciaként került volna megrendezésre 2021 januárjában vagy februárjában, de a Covid-19 helyzet miatt tematikus konferenciára módosítottuk.

Magyarországi tanulmányút

Az EDU Roma projekt részeként április 12-én és 13-án az Obrtnička škola Koprivnica filmkészítési tananyagon alapuló órákat látogató diákjai, akik a filmet készítik, magyarországi tanulmányúton vettek részt Iva Horvat professzor és Slavko Franjo professzor, valamint a projekt szakmai koordinátora, Maja Holek kíséretében. 

TANANYAG

1. modul 01 - Forgatókönyvírás / szcenárió / szinopszis

A modul segítségével a diákok megtanulják, hogyan írjanak jól felépített történeteket életteli, megnyerő karakterekkel.

2. modul - Vágás és filmforgatás

A modul keretében a diákok olyan ismereteket és készségeket sajátítanak el, amelyek segítségével elemezni tudják fontos filmalkotások jeleneteit és a megszerzett tudást alkalmazni is tudják a filmkészítés alapjaival kapcsolatban a történelmi anyagok kritikai vizsgálatán keresztül.

3. modul - Gyártás és utómunkálatok

Ez a modul lehetőséget biztosít a diákok számára, hogy kísérletezzenek és felfedezzék az esztétikai és szakmai céljaikat, mivel az első naptól fogva azonnal elkezdenek forgatni.

4. modul - Gyakorlat

A diákok a gyakorlatban alkalmazzák a modulok során tanultakat, hogy elkészítsék a saját filmjüket.

GALERIA