A projektről

Program prioritás:
4. prioritás – Oktatás

Program komponens:
4.1.2. Együttműködés az iskola előtti, általános és középszintű oktatás, valamint felnőttoktatás terén.

Projekt időtartama:
2021.01.01. – 2022.06.30.

Teljes költségvetés:
248.340,38 EUR

EU támogatás:
211.089,31 EUR

Az EDU Roma projekt missziója,
hogy innovatív módon segítse a roma közösséget a határ mindkét oldalán a többségi társadalommal való együttélés nehézségeinek megoldásában és megkönnyítse a roma gyerekek számára az oktatási rendszerbe való belépést.

A projekt eredményei

1.

Filmkészítési tananyag és oktatói kézikönyv kidolgozása roma gyerekek oktatásához.

2.

Roma gyerekek oktatása a határ mindkét oldalán.

3.

Videóanyag a roma életmódról és életkörülményekről a határ mindkét oldalán.

4.

Hivatalos projekt weboldal.

5.

A POU Koprivnica udvarának átalakítása, hogy stúdióként alkalmas legyen a videóanyag elkészítésére és levetítésére, illetve filmek bemutatására a Roma Filmnap keretében.

6.

Roma gyerekek határon átnyúló együttműködése a tapasztalatcserét szolgáló 2 tanulmányút és 2 workshop segítségével.

Tevékenységek

Megtartották a tantervfejlesztés második workshopját

2021. január 1-je óta a Pučko otvoreno učilište Koprivnica végrehajtja az "Oktatásfejlesztés a romák megértéséért" vagy mozaikszóval az EDU Roma projektet, amelyet az Interreg V-A Együttműködési Program Magyarország - Horvátország jóváhagyott.

EDU Roma curriculum for filming Module 01

This module teaches students the knowledge and skills to write well-structured stories with vivid, compelling characters. The elements of character, dialogue, scene, setting, texture, style and tone are explored throughout the curriculum.