4. Modul

Gyakorlat

A gyakorlati képzés áttekintése

A diákok a gyakorlatban alkalmazzák a modulok során tanultakat, hogy elkészítsék a saját filmjüket. Leforgatják a saját projektjüket és elvégzik rajta az utómunkálatokat az elsajátított képességeik segítségével – rendezés, gyártás, írás, operatőri készségek, vágás és művészeti rendezés.

Modulszerkezet és tananyag

1.PROJEKTFILM – FORGATÓKÖNYVÍRÁSA gyakorlati képzés ezen részében a diákok a forgatókönyvírás művészetének témakörében elsajátított tudásukat alkalmazzák, úgymint a forgatókönyv megfelelő formába öntése, történetszerkezet, karakterfejlesztés, párbeszéd, leíró próza, vizuális ábrázolás, elbeszélő stratégiák és témafeldolgozás. A diákok felfedezik és feltárják a formázás, ötletgenerálás, történet szerkezet, karakterfejlődés, párbeszéd, ábrázolás és témafeldolgozás alapját képező központi elveket. 
2.PROJEKTFILM – VÁZLATÍRÁSA gyakorlati képzés ezen részében a diákok arra alkalmazzák a megszerzett tudásukat, hogy kialakítsák a történetüket, kiegyensúlyozott viszonyt hozzanak létre a szereplők között és hogy a cselekmény kibontakozhasson az egyes jelenetekben. A diákok megértik a részletes vázlat célját és értékét és jobban megismerik az általuk létrehozott tartalomhoz kapcsolódó szerkezetet és műfajt
3.PROJEKTFILM – DIALÓGUSÍRÁSA gyakorlati képzés ezen részében a diákok arra alkalmazzák az elsajátított tudásukat, hogy aktív leírásokat, karakter-vezérelt párbeszédeket és a cselekményt előrevivő dialógusokat alkossanak. Saját, eredeti jelenetsorokat írnak, valamint megismerkednek a más szerzők műveinek újraírásában rejlő kihívásokkal is.
4.PROJEKTFILM – TÖRTÉNETSZERKESZTÉSA gyakorlati képzés ezen részében a diákok a szerkesztés alapvető fogalmairól és esztétikai szempontjairól, valamint a szerkesztő, mint történetmesélő szerepéről szerzett tudásukat kamatoztatják a gyakorlatban. Alkalmazzák az elsajátított szerkesztői készségeket, beleértve a dialógusszerkesztést, jelenetátmenetet, idő- és térérzékelést, tempót, hanghatásokat, grafikát, kép és zene összeillesztését és a hangulatváltásokat.  
5.PROJEKTFILM – LEÍRÁSA gyakorlati képzés ezen részében a diákok a vizuális történetmesélés fontosságáról és jelentőségéről szerzett tudásukat hasznosítják. A forgatókönyvből akkor készülhet kiváló film, ha először is magával ragadó olvasmány, a jól kidolgozott leírások pedig elengedhetetlenek egy sikeres forgatókönyvhöz. A diákok gyakorolják azt is, hogy hogyan kommunikálhatnak gazdaságosan és hatékonyan, párbeszédek nélkül. 
6.PROJEKTFILM – ELŐKÉSZÍTÉSA gyakorlati képzés ezen részében a diákok a projektfilmjük filozófiai megközelítéséről, a tartalom továbbfejlesztéséről és a szereplőválogatásról szerzett tudásukat hasznosítják a gyakorlatban. 
7.PROJEKTFILM – FILMKÉSZÍTÉSA gyakorlati képzés ezen részében a diákok a digitális formátumú képalkotás irányításáról megszerzett ismereteiket alkalmazzák. A világítással, expozícióval, kameraállásokkal, rendező általi jelenetbeállításokkal kapcsolatos tényezőket is átvesszük. A diákok megtanulnak fejlett technológiájú felvevőeszközöket kezelni, emellett a színelmélet alapjait is tanulmányozzák. Külön figyelmet fordítunk az érzelmi sajátosságokra, amelyek egy-egy képhez társíthatók. A gyakorlati képzésnek ebben a szakaszában a külső nappali és külső éjszakai világosításra helyezzük a hangsúlyt és felfedezzük, hogy a kameramozgás hogyan segíti a történetmesélést és a karakter megragadását.  
8.PROJEKTFILM – GYÁRTÁSA diákok elkészítik a saját filmjüket, miközben számos, a professzionális filmgyártásban is létező pozíciót betöltenek. A lefedett témakörök között szerepel a díszlettervezés, kellékek bérlése, rendezői előkészületek, tehetségekkel való munka, operatőri feladatok, világítással kapcsolatos döntések, objektív-választás, a gyártás szervezése és hierarchiája – miközben különös figyelmet fordítunk a biztonságra, az együttműködésre és a szakemberek szerepére a történetmesélésben.  
9.PROJEKTFILM – UTÓMUNKÁLATOKA gyakorlati képzés ezen részében az általánosan értelmezett, nem-lineáris utómunkálati folyamatok terén szerzett tudásukat kamatoztatják, szabványos digitális videószerkesztő munkaállomások segítségével. Megtanulják az időzítést és képátmeneteket, amelyek hatékonyabbá teszik a történetmesélést, miközben különböző formátumú tartalmakat használnak fel.. 
10.PROJEKTFILM – VÁGÁS IA gyakorlati képzés ezen részében a diákok a szerkesztés alapvető fogalmairól és esztétikai szempontjairól, valamint a szerkesztő, mint történetmesélő szerepéről szerzett tudásukat kamatoztatják a gyakorlatban. Alkalmazzák az elsajátított szerkesztői készségeket, beleértve a dialógusszerkesztést, jelenetátmenetet, idő- és térérzékelést, tempót, hanghatásokat, grafikát, kép és zene összeillesztését és a hangulatváltásokat. 
11.PROJECT FILM – VÁGÁS IIA gyakorlati képzés ezen részében a diákok azt a tudást alkalmazzák, amit a kép, hang és előadás irányításáról szereztek, illetve arról, hogy hogyan alakítsák az elbeszélő történet tartalmát, hangulatát és ütemezését. Szerkesztőként a diákok dolgoznak a történeti ívvel, szerkesztési ütemekkel, szerkezettel és a képi-hangi folytonossággal. A diákok szervezési és munkafolyamat-tervezési készségeket fedeznek fel és alkalmaznak az eszközkezelés, jelenetbeágyazás, kompozíció, file-ok vagy projektek importálása/exportálása, valamint az időbeosztás és projektmenedzsment egyéb szempontjai terén. 

Folyamatos elemek

  • játékfilmek és televíziós darabok forgatókönyvének elemzése
  • csoportfoglalkozások keretében filmek vetítése és elemzése olyan oktatók vezetésével, akik forgatókönyvírói szempontból elemzik az alkotásokat 
  • csapatépítő és csoportösszetartást fejlesztő játékok és feladatok 

Értékelés/Önértékelés

A diákok fejlődését írásbeli önértékelések segítségével kísérjük figyelemmel, amiket oktatói visszajelzések és értékelések egészítenek ki.