Megtartották a tantervfejlesztés második workshopját

2021. január 1-je óta a Pučko otvoreno učilište Koprivnica végrehajtja az „Oktatásfejlesztés a romák megértéséért” vagy mozaikszóval az EDU Roma projektet, amelyet az Interreg V-A Együttműködési Program Magyarország – Horvátország jóváhagyott.

A projekt teljes költségvetése 248, 340. 38 euró, amelyből a POU Koprivnica részesedése 94, 750,24 euró.

A POU Koprivnica, mint vezető kedvezményezett mellett a projektben partnerek szerepelnek: a horvát oldalon Obrtnička škola Koprivnica, a magyar oldalon pedig a Láthatár Közhasznú Egyesület nonprofit szervezet és a Cigány Szociális és Művelődési Módszertani Bázis Egyesület.

Az „EDU Roma” projekt küldetése, hogy innovatív és érdekes módon segítse a határ mindkét oldalán élő roma népességet a többségi lakossággal való együttélés problémájának megoldásában és a roma gyermekek oktatási rendszerbe való bejutásának megkönnyítésében.

Eddig a Zoom platformon keresztül megrendezett projekttalálkozók mellett két műhelymunkát is tartottak a forgatás tananyagának fejlesztésére.

A január 29-én tartott első workshop után kidolgozták a tanterv első modulját (forgatókönyvírás / forgatókönyv / szinopszis) és az óratervet, amely követi az említett modult.

A második műhelyt 2021. május 12-én tartották a Microsoft Teams-en keresztül, és elkezdődött a munka a tananyag második modulján.

Újabb két, a tanterv fejlesztését célzó műhelymunka várható, amelyek 2021. október 30-ig befejeződnek, majd az előadók képzése következik, akik decembertől az Obrtnička škola Koprivnica-ban 12 túlnyomórészt roma származású hallgatót tanítanak a létrehozott tanterv szerint. A gyakorlati órák a filmgyártásról szerzett elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazásából állnak. A magyarországi és horvátországi hallgatók videót rögzítenek a roma életmódról és kultúráról.