Modul 04

Praktikum

Pregled praktikuma

Studenti će primijeniti ono što su naučili kroz module kako bi producirali svoj film. Učenici će snimati i dovršavati postprodukciju na svom projektu uz primjenu naučenih vještina – režije, produkcije, pisanje, snimanje, montaža ili umjetnička režija.

Struktura modula i kurikulum

1.PROJEKTNI FILM – SCENARIJU ovom dijelu praktikuma studenti će implementirati svoja stečena znanja o umijeću pisanja scenarija, uključujući pravilno oblikovanje scenarija, strukturu priče, razvoj likova, dijalog, deskriptivnu prozu, vizualno izlaganje, narativne strategije i tematska istraživanja.
Učenici će istraživati i razvijati središnja načela oblikovanja, generiranja ideja, strukture priče, razvoja likova, dijaloga, izlaganja i tematskog istraživanja.
2.PROJEKTNI FILM – PISANJE PREGLEDAU ovom dijelu praktikuma studenti će svoja stečena znanja implementirati u osmišljavanje priče, stvaranje uravnoteženog odnosa između likova i načina na koji će se radnja odvijati u određenim scenama. Učenici će razumjeti svrhu i vrijednost detaljnog nacrta te će nastaviti razumijevati strukturu i žanr koji se odnosi na njihov sadržaj.
3.PROJEKTNI FILM – PISANJE DIJALOGAU ovom dijelu praktikuma učenici će implementirati stečena znanja za kreiranje aktivnog izlaganja (ekspozicije), dijaloga vođenog karakterom i dijaloga koji podržavaju razvoj priče. Učenici će napisati niz originalnih scena, a također će se upoznati s izazovima ponovnog pisanja djela drugog pisca.
4.PROJEKTNI FILM – MONTAŽA PRIČEU ovom dijelu praktikuma učenici će svoja stečena znanja o konceptima i estetici osnovne montaže implementirati na ulogu urednika kao pripovjedača. Učenici će vježbati uređivačke vještine, uključujući uređivanje dijaloga, prijelaze scena, percepciju vremena i prostora, tempo, zvučne efekte, grafiku, uređivanje slike uz glazbu i promjene raspoloženja.
5.PROJEKTNI FILM – AKCIJSKA LINIJAU ovom dijelu praktikuma učenici će implementirati stečena znanja o važnosti i značaju vizualnog pričanje priče. Scenarij mora biti uvjerljivo štivo prije nego što postane izvrstan film, a dobro napisane akcijske linije (opisi) od vitalnog su značaja za uspješan scenarij. Učenici će vježbati zanat ekonomične i učinkovite komunikacije bez dijaloga.
6.PROJEKTNI FILM – PREDPRODUKCIJAU ovom dijelu praktikuma učenici će implementirati stečena znanja o filozofskom pristupu projektnom filmu kao i daljnjem razvoju sadržaja i castingu.
7.PROJEKTNI FILM – SNIMANJEU ovom dijelu praktikuma učenici će implementirati stečena znanja o ovladavanju kontrolom proizvodnje slike u digitalnim formatima. Pokrivene su varijable u osvjetljenju, ekspoziciji, pozicijama kamere i blokiranju radnje scene s redateljem. Osim što su osposobljeni za rukovanje naprednom opremom,učenici uče osnovnu teoriju boja. Posebna se pozornost posvećuje emocionalnim atributima koji se mogu pripisati slici. Ovaj dio praktikuma usredotočuje se na vanjsku dnevnu i vanjsku noćnu rasvjetu i istražuje kretanje kamere kako bi ispričao priču i uhvatio lik.
8.PROJEKTNI FILM – PRODUKCIJAUčenici produciraju svoj film služeći na mnogim pozicijama uključenim u profesionalnu filmsku produkciju. Obuhvaćene teme uključuju ukrašavanje scenografija, iznajmljivanje rekvizita, pripremu za režiju, rad s talentima, kinematografiju, izbor rasvjete,izbor leća, organizaciju produkcije i hijerarhiju, s naglaskom na sigurnost,suradnju i ulogu umješnosti u pripovijedanju.
9.PROJEKTNI FILM – POST PRODUKCIJAU ovom dijelu praktikuma učenici će implementirati stečena znanja o nelinearnom postprodukcijskom procesu standardne definicije koristeći standardne radne stanice za digitalnu video montažu. Učenici uče vrijeme i prijelaze kako bi poboljšali pripovijedni proces tijekom rada s korištenjem različitih oblika sadržaja.
10.PROJEKTNI FILM – MONTAŽA IU ovom dijelu praktikuma učenici će svoja stečena znanja o pojmovima i estetici osnovne montaže implementirati  na ulogu urednika kao pripovjedača. Učenici vježbaju uređivačke vještine, uključujući uređivanje dijaloga, prijelaze scena, percepciju vremena i prostora, tempo, zvučne efekte, grafiku, uređivanje slike uz glazbu i promjene raspoloženja.
11.PROJEKTNI FILM – MONTAŽA IIU ovom dijelu praktikuma učenici će implementirati stečena znanja o kontroli slike, zvuka i izvedbe te kako razviti sadržaj, raspoloženje i tempo narativne priče. Kao urednici, studenti rade s pričom luk, montažu taktova, strukturu i vizualno-zvučni kontinuitet. Studenti također istražuju i primjenjuju organizacijske vještine i vještine tijeka rada za upravljanje imovinom, ugniježđenje sekvenci, sastavljanje, uvoz/izvoz datoteka ili projekta i druge aspekte vremenskog okvira i upravljanja projektima.

Izvođenje elemenata kurikuluma 

  •  analiziranje scenarija igrane i televizijske drame
  • projekcija i analiza filmova u grupnim seansama s mentorima koji ih analiziraju sa stajališta scenarista
  •  igre i aktivnosti za izgradnju tima i grupne kohezije

Evaluacija / Samovrednovanje

Napredak učenika prati se i ocjenjuje putem pisanih samoevaluacija potkrijepljenih povratnim informacijama i ocjenjivanjem.