Modul 01

Pisanje / scenarij / sinopsis

Obrazovni ciljevi modula

 • pružiti okruženje za učenje koje potiče različitost, kreativnost, suradnju i samostalnost u učenju što dovodi do buduće prakse i kontinuiranog razvoja
 • omogućiti razvoj kreativnog, intelektualnog i kritičkog potencijala polaznika te potaknuti nove percepcije i inovativan rad
 • pružiti obrazovanje i osposobljavanje vještina potrebnih za razne relevantne profesionalne prakse
 • pružiti znanje koji će polaznicima pridonijeti unaprjeđivanju budućih praksi različitih područja

Predviđeni ishodi učenja programa

Ova su područja identificirana kao područja učenja:

 • kreativnost i kvaliteta rada
 • znanje i razumijevanje
 • intelektualni angažman
 • praktične vještine
 • prenosive / ključne vještine / osobni razvoj
 • profesionalna orijentacija

Po završetku polaznici će biti u stanju pokazati:

 • sposobnost pripreme, organizacije i produkcije rada višeg stupnja složenosti i kvalitete
 • sposobnost suradnje s kolegama i profesionalnim praktičarima drugih disciplina kroz film, televiziju i interaktivne medije
 • znanje i sposobnost tehničkih vještina povezanih s ostvarivanjem njihovog rada
 • razumijevanje teorijskog, kulturnog, estetskog i povijesnog konteksta njihova rada
 • visoku razinu kritičke svijesti i sposobnost artikuliranja i komuniciranja ideja, kako vizualno tako i verbalno
 • angažman u vizualnim i intelektualnim istraživanjima kao podrška njihovoj praksi i kreativnim energijama
 • sposobnost samostalnog vježbanja i istraživanja na način primjeren (njihovoj) određenoj disciplini
 • opipljiv dokaz profesionalne prakse

Nakon završene obuke kroz module, polaznici bi trebali biti u mogućnosti:

 • izraditi kratki film i pokazati sposobnosti kreativnog, maštovitog, inovativnog i individualnog odgovora na odabrano područje
 • jasno artikulirati (usmenim, pismenim ili vizualnim načinom) namjere djela koje proizvode i pristupe, znanja, vještine i razmišljanja koja su koristili u njihovoj izradi.

Ostala svojstva intelektualnog angažmana:

Nakon završene obuke, polaznici bi trebali biti sposobni:

 • inicirati i razvijati projektne ideje koje im nude izazove u pogledu učenja, razumijevanja, istraživanja, tehničke realizacije i komunikacije na naprednoj razini (odnosno koje će uključiti polaznike u propitivanje i izazivanje postojećih parametara odabrane discipline)
 • pokazati znanje i razumijevanje metoda istraživanja, ispitivanja i istraga koja odgovaraju njihovoj individualnoj praksi i sposobnost da ih primijene u razvoju svog rada.
 • povezati svoje teorijsko razumijevanje, etički i intelektualni položaj s idejama izraženim u svom radu
 • povezati svoje teorijsko razumijevanje, etičku i intelektualnu poziciju filmaša s idejama izraženim u njihovom vlastitom radu
 • analizirati, vrednovati i raspravljati o vlastitim postignućima i s onima koji su radili ili rade u područjima relevantnim za njihovu vlastitu praksu.

Tehničke vještine

Kao dokaz u njihovom radu, po završetku obuke polaznici bi trebali usvojiti:

 • razinu vještina primjerenih individualnoj praksi kao filmaša, uključujući one potrebne za produkciju vlastitog djela
 • sposobnost razvoja postojeće prakse i stjecanja novih tehničkih vještina po potrebi

Osobni razvoj

Kroz holistički i pedagoški pristup polaznici se mogu razvijati na osobnoj i individualnoj razini. Nakon završetka modula polaznici bi trebali biti u mogućnosti:

 • definirati osobne ciljeve na odgovarajućoj razini i procijeniti vlastiti napredak
 • baviti se fokusiranim, neovisnim, samo motiviranim učenjem, istraživanjem i praksom koristeći tehničke resurse i resurse za učenje koji odgovaraju poslu kojim se bave
 • kreativno odgovoriti na nove i složene probleme i izazove
 • učinkovito komunicirati svoje ideje, postignuća i ambicije koristeći se usmenim, pismenim i vizualnim sredstvima, uzimajući u obzir kontekst i publiku
 • učinkovito raditi kao pojedinci i u timu (prema potrebi) te sudjelovati kao odgovorni, aktivni članovi zajednice
 • upravljati svojim vremenom, resursima koji su im na raspolaganju i njihovim radnim okruženjem učinkovito za njihov vlastiti rad i s odgovornošću prema drugima.

Profesionalna orijentacija

Nakon završetka modula polaznici bi trebali biti u mogućnosti:

 • Prepoznati svoje vlastite snage i slabosti, pojedinačne interese i brige te ih povezati sa svojim budućim planovima za razvoj karijere
 • Pokazati sposobnost i motivaciju za nastavak usvajanja znanja, vještina i razumijevanja nakon mature ili diplome
 • Pokazati profesionalni stav i pristup svom poslu

Pregled kurikuluma za scenarij

Ovaj modul podučava polaznike znanju i vještinama pisanja dobro strukturiranih priča sa živopisnim, uvjerljivim likovima. Kroz kurikulum se istražuju elementi lika, dijaloga, scene, postavke, teksture, stila i tona. Polaznici uče sve ključne elemente stvaranja scenarija za film, televiziju i imerzivne medije, uključujući strukturu priče, radnju, razvoj scene, karakterizaciju i dijalog. Uz učenje pravila spisateljskog zanata, polaznicima je dana potpora i struktura za pisanje.
Cilj ovog modula je pružiti polaznicima usredotočeno znanje i jasno razumijevanje vizualnog pripovijedanja, narativnih struktura, književnih žanrova, multimedijskih pojmova i metoda iznošenja, stvaranja i razvoja likova, pisanja scenarija i skice za scenarij, analize scenarija, kritike i montaže namijenjene raznim nišama i metodama distribucije u industriji zabave i medija.
Tijekom radionice nudi se niz radionica i grupnih sesija koje istražuju različite aspekte pisanja. To će uključiti oblik i postupak – filmske obrade, pisanja sinopsisa, scenariji – metode rada, pisanja scenarija kao poslovne aktivnosti, vizualno pripovijedanje priča, pisanje temeljeno na istraživanju, pisanje koje nadilazi realističku tradiciju, ispitivanje različitih žanrova, adaptacija, uvod u pisanje za radio i za kazalište i uvod u Igre. Također, uvod u druge discipline (uključujući kinematografiju) i njihov odnos s postupkom scenarija i nijemim filmom. Tijekom obuke, polaznici / pisci će stvoriti niz različitih kontrastnih značajnih priča, ispitati ih kao praktični izvor konstrukcije priča i istražiti ih u smislu vizualnog pripovijedanja. Poseban naglasak staviti će se na razvoj daljnjih neverbalnih sredstava za pripovijedanje. Teme koje će se obratiti su razvoj lika, priče, pozadine priče, strukture, stila, žanra, teme i podteksta. Modul će se održavati grupno s redovitim vježbama pisanja i redovitim povratnim informacijama o grupi.

Struktura i kurikulum modula

1.Ja kao pričaIntrospekcija i samoanaliza kao polazište za razvoj likova i pripovijedanje. Polaznici će krenuti na put samootkrivanja koji će im omogućiti kasniji rad, ali i pomoći po pitanju grupe i kasnije u uspješnom timskom radu.
2.100 Povijest filmaOva radionica istražuje film kao oblik umjetnosti, kao poslovnu aktivnost i oblik predstavljanja društva. Polaznici ispituju kako je film postao dominantna sila u kulturi proučavanjem otkrića i razvoja filma i filmske industrije, zlatnog doba nijemog filma, filmske industrije tijekom II svjetskog rata, neameričkih filmova, filmske avangarde i novog Hollywooda.
3.Povijesni arhetipovi i mitologijaOva je radionica zamišljena kao općenito, komparativno istraživanje širokog spektra svjetskih mitova i temeljnih arhetipskih obrazaca koji obavještavaju i upravljaju njihovim strukturama i tematskim predodžbama. Primarni naglasak stavit će se na način na koji mitovi, epovi i folklor prihvaćaju i ilustriraju razne bezvremenske i univerzalne teme koje nadilaze epohalne i zemljopisne granice. Sekundarni naglasak bit će stavljen na to kako mitska struktura i arhetipski obrasci informiraju moderne oblike zabave i komunikacije uključujući film, televiziju, računalne i videoigre, glazbu, oglašavanje, marketing i korporativno brendiranje.
4.Analiza priče – filmOva radionica obuhvaća analizu strukture igranog filma i njegovu povijest. Također, ispitat će se odnos strukture s radnjom, likom i tematskim razvojem. Kroz analizu postojećih scenarija različitih žanrova, studenti će putem radionice upotpuniti znanje i razumijevanjem klasične igrane filmske strukture, scena i lika. Zadaci uključuju čitanje scenarija, učenje pisanja izvještaja i napomene o razvoju.
Temelji scenarističke umjetnosti i zanata, uključujući pravilno oblikovanje scenarija, strukturu priče, razvoj likova, dijalog, opisnu prozu, vizualno izlaganje, narativne strategije i tematsko istraživanje. Primarni naglasak stavit će se na kratki format ispitivanjem vještina i koncepata primjenjivih na kratke filmove, komercijalno oglašavanje i razne oblike web sadržaja.
5.PripovijedanjeOva će radionica poučiti kako napisanu priču prenijeti u digitalni medij. Polaznici će naučiti kako svoje priče pretvoriti u format rukopisa teksta za film. Svoju će dovršenu priču pretvoriti u 2D ploču kako bi naučili vizualno mjerenje vremena. Stečeno znanje proširit će razumijevanje polaznika o ulozi pred produkcije u proizvodnom procesu kreiranja filma.
6.Struktura pričeOva radionica polaznike uvodi u osnove filmskog pripovijedanja. Polaznici usvajaju skup vještina koje omogućavaju analizu rukopisa i napišu vlastite priče namijenjene ekranizaciji koristeći razne formule i paradigme. Teme radionice obuhvaćaju „putovanje heroja“, strukturu s tri i pet činova te linearno i nelinearno pripovijedanje. Kroz predavanja, analizu, zadatke kreativnog pisanja i recenziju, polaznici uče strategije dramskog i komičnog pripovijedanja.
7.Stvaranje likovaLik pokreće priču. Polaznici će doći do različitih tehnika korisnih za stvaranje dobro osmišljenih likova čiji su motivi i radnje prirodni za radnju i relevantni za tematske namjere priče. Kroz analizu i vježbu polaznici će razumjeti i stvoriti zanimljive i aktivne likove namijenjene ekranizaciji, televiziji i novim medijima.
8.Pisanje scenarijaOva se radionica nadovezuje na temeljne premise, s naglaskom na sve oblike i formate, uključujući dugometražne scenarije. Istražujući središnja načela koja se temelje na oblikovanju, generiranju ideja, strukturu priče, razvoju likova, dijalogu, izlaganju i tematskom istraživanju, ova će radionica polazniku pomoći da shvati osnove strukture priče.
9.Pisanje skice filmaOva radionica vodi polaznike od ideje do detaljnog prikaza pojedinih scena. Poučava principe organiziranja koji pomažu u dizajniranju priče, stvaranju uravnoteženog odnosa između likova i načina kako će se radnja odvijati u određenim scenama. Polaznici će shvatiti svrhu i vrijednost detaljnog pisanja skice i stvoriti razumijevanje strukture i žanr koji se odnosi na njihov sadržaj.
10.Pisanje činova priče („writing act“)Ova radionica potiče polaznike da razmišljaju o mogućim zaprekama u priči, zapletima radnje i središnjim točkama unutar drugog čina. Kroz ispitivanje i raščlanjivanje profesionalnih scenarija, polaznici će ispitati kako prepreke mogu pokretati radnju ili služiti kao dio svijeta priče. Polaznici će ovu radionicu upotpuniti prvim radnim nacrtom dvije trećine svog originalnog scenarija.
Na kraju ove radionice polaznici će dobiti cjeloviti prvi nacrt svog originalnog scenarija.
11.Uređivanje scenarijaKroz vježbe i analizu polaznici će vježbati tehnike stvaranja aktivnog izlaganja, dijaloga vođenog likovima i dijaloga koji podržava razvoj priče. Polaznici će napisati niz originalnih scena, a također će se upoznati s izazovima ponovnog pisanja djela drugog pisca.
12.Pisanje radnje na filmu (show, don’t tell)Ova radionica polaznike uči važnosti i značaju vizualnog kazivanja priča bez objašnjenja kroz dijaloge. Scenarij mora biti uvjerljivo štivo da bi mogao postati izvrstan film, a dobro napisana radnja u filmu vitalna je za uspješan scenarij. Polaznici će uvježbavati umijeće ekonomičnog i efektivnog komuniciranja bez dijaloga.
13.Adaptacija – kratka formaNa ovoj radionici polaznici će istražiti adaptacije, uključujući probleme polaznika kod pretvaranja kratkih priča, jednominutnog filma ili drugih kratkih kreativnih oblika u scenarije. Polaznici će razviti strukturu koristeći koncepte naučene na radionici, uključujući kada treba ostati vjeran izvornom materijalu i kada prijevod za ekran zahtijeva izmjenu izvornog materijala.
14.Finalna verzija scenarijaOva napredna radionica pisanja omogućava polaznicima / piscima da kroz proces scenskog čitanja i analize razvijaju svoj scenarij.

Izvođenje elemenata kurikuluma

 • analiza igranog i televizijskog dramskog scenarija
 • prikazivanje i analiza filmova na grupnim sesijama s mentorima koji ih analiziraju sa stajališta scenarista
 • igre i aktivnosti za poboljšanje kohezije u izgradnji tima i grupa

Procjena

Samo ocjenjivanje – Napredak učenika prati se i ocjenjuje pismenim samo-evaluacijama potpomognutim povratnim informacijama i procjenama predavanja.